Beveiliging

Gaat u voor veiligheid, dan gaat u voor Vigilat!

Veilig wonen, werken en leven: het is de basis van ons dagelijks bestaan. Een bijdrage leveren aan deze veiligheid, dat is wat Vigilat al sinds 1988 drijft. Met een flexibel pakket aan beveiligingsdiensten waakt Vigilat over uw eigendommen, goederen en medewerkers.

Vigilat is van oorsprong gevestigd in Apeldoorn en is tegenwoordig sterk vertegenwoordigd in de regio Stedendriehoek.

Vanzelfsprekend is de dienstverlening niet beperkt tot de regio Stedendriehoek; deze strekt zich uit over heel Nederland. Vanuit de vestigingen in Apeldoorn en Deventer bedient Vigilat zowel haar particuliere, als zakelijke klanten. Zichtbaar aanwezig waar nodig, preventief waar het kan.

Kenmerkend voor Vigilat zijn de persoonlijke aanpak, uitstekende kennis van het werkgebied en een hoog kwaliteits- en flexibiliteitsniveau.

De veelzijdige voordelen:

– Preventief en representatief
– Spoedige afhandeling van uw alarmmeldingen
– Beveiliging op basis van een risicoanalyse
– 24/7 bereikbaarheid van eigen medewerkers
– Particuliere & zakelijke beveiliging
– Regionaal georiënteerd, wij kénnen het werkgebied!

Directe response bij een alarmmelding is noodzakelijk en vereist een permanente beschikbaarheid. Vigilat neemt deze verantwoordelijkheid over van haar klanten.

Bij een alarmmelding treedt Vigilat op als sleutelhouder en zijn onze geüniformeerde surveillanten spoedig ter plaatse. Vigilat is zichtbaar aanwezig middels herkenbare bedrijfsauto’s. Door de nauwe samenwerking met de hulpdiensten kan snel worden geacteerd in geval van een calamiteit. Op uw verzoek kan Vigilat bij inbraak of vernieling zorgen voor klein noodzakelijk herstel. Wanneer de schade niet direct verholpen kan worden zal Vigilat, op uw verzoek, permanente bewaking van het object verzorgen.

Rapportage

Vigilat rapporteert binnen 24 uur aan haar klanten. In geval van calamiteit zult u direct geïnformeerd worden, overige niet-spoedeisende bijzonderheden worden middels ons rapportagesysteem digitaal aan u toegestuurd.

Aantoonbaar aanwezig

Al onze bedrijfsauto’s zijn voorzien van bedrijfslogo’s en beschikken over een Track-and-trace systeem, waardoor Vigilat aantoonbaar aanwezig is. De Track-and-trace gegevens zijn op verzoek in te zien voor onze klanten.

Medewerkers

Alle medewerkers van Vigilat Beveiligingen zijn gediplomeerd beveiliger. Vigilat werkt niet met (zelfstandig werkende) stagiaires of evenementenbeveiligers, welke op zogenaamde blauwe passen werken, maar uitsluitend met gecertificeerde beveiligers. Onze medewerkers zijn gedurende de dienst altijd geüniformeerd en representatief aanwezig. Jaarlijks worden onze medewerkers bijgeschoold en zij beschikken over een certificaat BHV/EHBO.

Onze representatieve, geüniformeerde objectbeveiligers verzorgen een welkome ontvangst en waarborgen de veiligheid binnen uw bedrijfspand.

Wanneer u kiest voor de inzet van een objectbeveiliger dan zal er een vaste groep medewerkers aangesteld worden, welke onderling rouleren. Door regelmatige inzet zijn zij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bijzonderheden. Al onze medewerkers zijn BHV/EHBO gediplomeerd en beschikken over een beveiligingsdiploma.

Onze beveiligers beveiligen uw pand, productiemiddelen en medewerkers en houden zich vanzelfsprekend aan de bij opdrachtgever geldende algemene gedragsregels. In geval van een calamiteit zijn onze medewerkers in staat kordaat op te treden en verzorgen zij de ordelijke ontruiming en begeleiding.

Het afsluiten van een pand kan als ongemakkelijk en risicovol worden ervaren. Vigilat neemt u graag deze zorg uit handen.

Onze mobiele surveillanten controleren, openen en sluiten uw pand voor u. Indien van toepassing voeren zij ook alle vastgestelde veiligheidsprocedures voor u uit. Wanneer er sprake is van gewijzigde werktijden, bijvoorbeeld in geval van overwerk, geeft u dit simpelweg aan ons door en vervolgens zullen wij uw pand op het gewenste tijdstip openen danwel afsluiten.

De kracht van een collectief heeft zich in het verleden veelvuldig bewezen: door preventief aanwezig te zijn kunnen overlast en inbraken worden beperkt.

Zowel op bedrijfsterreinen (zakelijk) als in woonwijken (privé) is een collectieve beveiligingsdienst van toegevoegde waarde gebleken. In samenwerking met de deelnemers en de politie wordt een collectief plan opgesteld. Naast het bevorderen van de veiligheid, heeft Vigilat ook een signalerende rol.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • niet afgesloten ramen/deuren
  • onnodig brandende verlichting
  • opvallende/verdachte voertuigen en/of personen
  • brandgevaarlijke situaties
  • defecte straatverlichting
  • hangjongeren attenderen op het feit dat zij overlast veroorzaken
  • overige omstandigheden die de continuïteit van de organisatie/omgeving in gevaar kunnen brengen.

Naast de beveiliging van objecten is er in de afgelopen jaren vraag ontstaan naar persoonlijke beveiligingssystemen.

Vigilat speelt in op deze vraag middels het MySOS-systeem: een persoonlijk alarmsysteem dat 24uur per dag wordt gevolgd door de alarmcentrale. Bij activatie wordt een onmiddellijke actie ingesteld, in samenwerking met de hulpdiensten.

MySOS werkt op 2 manieren:

  • Handmatige activering: bij handmatige activering van het toestel ontstaat er een luister en/of spreek-luisterverbinding met de alarmcentrale, welke onmiddellijk de GPS-positie vaststelt. Vervolgens treedt de opvolgingsprocedure in werking, welke individueel wordt afgestemd.
  • Man-down functie: wanneer een persoon onwel wordt of komt te vallen wordt de ‘man-down’ schakelaar in het toestel geactiveerd. Er wordt direct een melding gegenereerd waarop de opvolgingsprocedure in werking treedt. Ook hier geldt dat de opvolgingsprocedure een individueel afgestemde procedure is.

Onze medewerkers zijn gemotiveerde vakmensen, die het belang van de klant voorop stellen. Zij zijn representatief, hebben een professionele- en pro-actieve werkhouding, worden jaarlijks bijgeschoold en zijn allen in het bezit van een diploma BHV en/of EHBO.

De aanwezigheid van Track&Trace systemen in onze voertuigen maakt dat wij te allen tijde aantoonbaar aanwezig zijn. Vigilat is een groot voorstander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), hetgeen zich onder meer uit in de nauwe samenwerking met arbeidsbureaus voor re-integratie.

De kwaliteit van Vigilat wordt gewaarborgd door diverse keurmerken, waaronder:

Op dit moment zijn er geen beschikbare vacatures.

Vigilat in beeld

Klaar voor gegarandeerde veiligheid?

Een bijdrage aan veilig wonen, werken en leven, dat is wat Vigilat al sinds 1988 drijft.