Beveiliging

Nét een stap verder in veiligheid

Veiligheid is kijken naar de omgeving, uzelf beschermen en juist handelen. Een bijdrage leveren aan deze veiligheid in woon- en werkomgeving is wat Vigilat al sinds 1988 drijft. Met een flexibel pakket aan beveiligingsdiensten waken wij over uw eigendommen, goederen en medewerkers.

Beveiliging van bedrijven en particulieren

Onze dienstverlening strekt zich uit over heel Nederland. Vanuit vestigingen in Apeldoorn en Deventer bedient Vigilat zowel zakelijke-, als particuliere klanten. Zichtbaar aanwezig waar nodig, preventief waar mogelijk. Persoonlijk contact, uitstekende kennis van het werkgebied en hoog kwaliteits- en flexibiliteitsniveau vormen de hoofdlijnen in onze aanpak. Want veiligheid creëren we samen met u.

De veelzijdige voordelen:

Preventief en representatief, zichtbaar en onzichtbaar

24/7 bereikbaarheid van eigen medewerkers

Spoedige afhandeling van uw alarmmeldingen

Particuliere- en & zakelijke beveiliging

Beveiliging op basis van een risicoanalyse

Regionaal georiënteerd, wij kénnen het

Alarmopvolging & keyholding

Als partner op het gebied van veiligheid is Vigilat altijd in de buurt. We signaleren gevaar en spelen hier accuraat op in met onze alarmopvolging en keyholding. Dit betekent dat wij optreden als sleutelhouder en in geval van een calamiteit onze geüniformeerde surveillanten inschakelen om ter plaatse polshoogte te nemen. Dankzij een korte lijn met hulpdiensten kunnen we in geval van nood snel handelen. Is er sprake van vernieling of inbraakschade aan uw pand, dan zorgen wij op verzoek voor klein noodzakelijk herstel.

Wanneer de schade niet direct verholpen kan worden biedt Vigilat ook de mogelijkheid tot permanente bewaking van het object.

Rapportage

Vigilat rapporteert binnen 24 uur aan haar klanten. In geval van een calamiteit wordt u direct op de hoogte gesteld door ons. Niet-spoedeisende bijzonderheden worden middels ons rapportagesysteem digitaal naar u verzonden.

Aantoonbaar aanwezig

Onze surveillanten zijn preventief een aantoonbaar aanwezig. Alle Vigilat bedrijfsauto’s zijn voorzien het bedrijfslogo en beschikken over een Track-and-trace systeem. De Track-and-trace gegevens zijn op verzoek in te zien voor klanten.

Medewerkers

Vigilat werkt uitsluitend met gecertificeerde beveiligers. Onze medewerkers zijn altijd geüniformeerd en representatief aanwezig, ze worden jaarlijks bijgeschoold en beschikken over een certificaat BHV/EHBO.

Objectbeveiliging

Regelmatige controles, een vertrouwd gezicht bij de ingang van uw bedrijfspand en een scherp, wakend oog. Wij beveiligen uw pand, productiemiddelen en medewerkers. Objectbeveiliging van Vigilat betekent: regelmatige inzet van een vaste groep medewerkers, welke onderling rouleren. Op die manier zijn zij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het pand en kunnen onze objectbeveiligers kordaat optreden in geval van een calamiteit. Wij verzorgen de complete de ontruiming en begeleiding. Ook toegangscontroles, sleutelbeheer en het ontvangen en registreren van bezoekers behoort tot de mogelijkheden bij objectbeveiliging van Vigilat.

Uw pand openen en afsluiten

Het openen en afsluiten van een pand kan als ongemakkelijk en risicovol worden ervaren. Omdat u alleen bent, het donker is en binnen veel waardevolle spullen aanwezig zijn bijvoorbeeld. Wij hebben vele jaren ervaring met open- en sluit controles en kunnen dit uit handen nemen. Dat is meteen een hele zorg minder voor u! Onze mobiele surveillanten controleren, openen en sluiten uw pand. Indien van toepassing voeren zij ook alle vastgestelde veiligheidsprocedures uit. Ze zijn op de hoogte van de werktijden en waakzaam wanneer nodig. Is er sprake van aangepaste openingstijden, dan geeft u dit simpel en snel aan ons door en openen en sluiten wij uw pand op het gewijzigde moment.

Collectieve beveiliging, samen safe

Collectieve beveiliging houdt in dat een groep bedrijven of particulieren gezamenlijk betaalt voor mobiele surveillance en alarmopvolging. Een zeer doeltreffende beveiligingsmethodiek voor u en uw buren, die ook een kostenvoordeel met zich meebrengt doordat u de kosten deelt. Door preventief aanwezig te zijn met onze surveillancedienst, beperken wij de kans op inbraak en vernieling. U heeft ze vast wel eens zien rijden, de bekende busjes met ons logo! In samenwerking met het collectief en de politie wordt een plan opgesteld en vervolgens door ons uitgevoerd. Collectieve beveiliging van Vigilat is zowel zakelijk (op bedrijfsterreinen), als particulier (in woonwijken) in te zetten.

Persoonlijk alarmeringssysteem

Naast het beveiligen van eigendommen en objecten, is er in de afgelopen jaren vraag ontstaan naar persoonlijke beveiligingssystemen. Voor mensen die door werk of persoonlijke omstandigheden een risico lopen. Vigilat speelt in op deze vraag met het MySOS-systeem: een persoonlijk alarmsysteem dat 24 uur per dag wordt gevolgd door de alarmcentrale. Bij activatie wordt een onmiddellijke actie ingesteld, in samenwerking met de hulpdiensten.

MySOS werkt op 2 manieren:

Handmatige activering
Bij handmatige activering van de MySOS ontstaat er een spreek-luisterverbinding met de alarmcentrale, die onmiddellijk de GPS-positie vaststelt. Vervolgens treedt de opvolgingsprocedure in werking, die afhankelijk is van de situatie.

Man-down functie
Wordt iemand onwel of komt hij of zij om een andere reden ten val, dan wordt de man-down schakelaar in het toestel geactiveerd. Er wordt direct een melding gemaakt waarop de opvolgingsprocedure in werking treedt. Ook hier geldt dat de opvolging een individueel afgestemde procedure is.