Contact

Veiligheid is kijken naar de omgeving, uzelf beschermen en juist handelen. Een bijdrage leveren aan deze veiligheid in woon- en werkomgeving is wat Vigilat al sinds 1988 drijft. Met een flexibel pakket aan beveiligingsdiensten waken wij over uw eigendommen, goederen en medewerkers.