Kwaliteit weer bewezen

Keurmerken Vigilat

Kwaliteit weer bewezen

We kunnen er uren over praten: kwaliteit. Want zeker in onze tak van sport, veiligheid, is het leveren van kwaliteit natuurlijk o zo belangrijk. En toch gaan we het niet doen, er over praten. Wij laten liever zien hoe hoog we kwaliteit in het vaandel hebben.

Door u te wijzen op de keurmerken waarvoor wij ook in 2017 weer glansrijk geslaagd zijn. En die glashelder bewijzen hoe goed wij ons kwaliteitssysteem voor elkaar hebben. En daarmee dus ook uw veiligheid!

Zo heeft Vigilat Beveiligingen in juni 2017 weer het Keurmerk Beveiliging gehaald. Daarbij is door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB)  onze naleving van de CAO tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld om te zien hoe goed wij ons houden aan afspraken over beloning en inroostering van medewerkers. Welnu, dat doen we. Prima zelfs!

Daarnaast heeft Vigilat Personeelsdiensten onlangs weer de halfjaarlijkse audit door de Stichting Normering Arbeid (SNA) doorlopen. Met succes, want het certificaat NEN 4400-1 is gecontinueerd!

Voor wie dieper in onze kwaliteit wil duiken: www.veiligheidsbranche.nl/keurmerk, www.beveilgingsbranche.nl/controleorgaan en www.normeringarbeid.nl.