Steeds vaker sprake van inbraak

nieuws-vigilat-inbraak

Steeds vaker sprake van inbraak

Steeds vaker is er sprake van inbraak. Maatregelen hiertegen zijn dan ook geen overbodige luxe.

Bij een inbraak is er niet enkel sprake van materiele schade, die immers vaak ook nog wel verzekerd is. Er kunnen ook zaken gestolen worden met een grote emotionele waarde.

Daarnaast is wellicht het belangrijkste negatieve effect van een inbraak dat bewoners zich in hun eigen huis niet langer veilig voelen. Inbraakpreventie met goede sloten en eventueel een alarmsysteem is dan ook zeker aan te bevelen.

Inbraak en inbraakpreventie is prominent aanwezig in onze samenleving en dat is logisch. Het aantal inbraken neemt nog steeds toe, vaak ook gepaard met geweld en beroving. Je kunt inbraak nooit met zekerheid voorkomen, maar je kunt het inbrekers wel moeilijk maken en meestal is dat voldoende. Eenvoudige maatregelen om inbraak te voorkomen zijn goede sloten, bij de voordeur een veiligheidshaak, ramen goed sluiten en een goede verlichting.

Meer professioneel is een inbraakalarm, liefst doorgekoppeld naar een bewakingsdienst. Dit voorkomt niet alleen veel inbraak (een inbreker schrikt er voor terug), maar bij een inbraak kan de schade vaak sterk gereduceerd worden. Inbreken is niet altijd te voorkomen. Zorg er wel voor dat inbraak moeilijk is, schrik een inbreker af met goede inbraakpreventie.

Inbraak is echt heel vervelend, ook voor je gevoel van veiligheid.

bron: inbraak.com